Informacja

Kategoria: Aktualności Dodane: 01.02.2023
Informacja - obrazek zastępczy

W związku z otrzymywanymi informacjami od mieszkańców Gminy Gilowice nt. pojawiania się szczurów na terenie prywatnych nieruchomości Urząd Gminy prosi o wzmożoną obserwację posesji. Należy dokonać naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom, jako drogi dostępu do budynków i kompostowników oraz zabezpieczyć pokrywy przydomowych pojemników na odpady.

Przypominamy o utrzymaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa sanitarnego oraz o konieczności podejmowania działań mających na celu utrzymanie nieruchomości w należytym stanie, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2022, poz. 1657 późn. zm.).

Krzysztof Okrzesik

Wójt Gminy Gilowice