Informacja o zakupie preferencyjnego paliwa stałego

Kategoria: Aktualności Dodane: 21.10.2022

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Wójt Gminy Gilowice informuje, iż od dnia 21.10.2022r. istnieje możliwość składania wniosków z podaniem szacowanej ilości węgla, który osoby fizyczne w gospodarstwie domowym zamierzają zakupić w bieżącym sezonie grzewczym.

Ponieważ zachodzi konieczność wstępnego oszacowania przez Gminę Gilowice liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy zainteresowanych zakupem paliwa stałego oraz ilością sortymentu w ramach zakupu preferencyjnego prosimy o składanie wniosków do dnia 25.10.2022r. w ramach pierwszego naboru wniosków!

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy lub wysłać je drogą elektroniczną na adres: uggilowice@gilowice.pl.

Zgodnie z oświadczeniem znajdującym się we wniosku nie są uprawnione do zakupu preferencyjnego paliwa stałego osoby fizyczne ani żaden członków ich gospodarstwa domowego, które nabyły paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę.

Ostateczna ilość węgla, którą gospodarstwo domowe będzie mogło zakupić za pośrednictwem Gminy na warunkach preferencyjnych określona zostanie przez Ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w najbliższym czasie w drodze rozporządzenia i obejmowało będzie okres: do dnia 31 grudnia 2022r. oraz od dnia 1 stycznia 2023r.