Wręczenie czeków z Konkursu Marszałkowskiego

Kategoria: Aktualności Dodane: 04.04.2024

Dzięki dobrej współpracy mieszkańców Gminy Gilowice, Sołtysów, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Władz Gminy Gilowice

z Władzami Samorządu Województwa Śląskiego Gmina Gilowice otrzymała pomoc finansową z Konkursu Marszałkowskiego:

  1. „Inicjatywa Sołecka” na zadanie: Modernizacja i zagospodarowanie amfiteatru z zapleczem sportowym GRAPA-PARK w centrum kulturalno-rekreacyjnym w miejscowości Gilowice;
  2. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 r.” na zadanie: Ochotnicza Straż Pożarna Rychwałd;
  3. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 r.” na zadanie: Ochotnicza Straż Pożarna Gilowice.