Szkolenie „Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”

Kategoria: Aktualności Dodane: 22.08.2022

Zapraszamy na szkolenie e-learningowym pn.
„Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”,
kierowanym do sołtysów, rad sołeckich, radnych gmin, pracowników urzędów gmin, członków KGW i OSP oraz innych aktywnych mieszkańców obszarów wiejskich.
Szkolenie odbędzie się w terminie od 15 sierpnia do 30 września 2022 roku na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesie rozwoju lokalnego.
Szkolenie składa się z pięciu modułów edukacyjnych:

 1. Teoretyczne podstawy rozwoju zasobów lokalnych
 2. Partycypacja społeczna w procesie rozwoju lokalnego
 3. Zasoby gminy
 4. Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego
 5. Fundusz sołecki „Krok po kroku”
  Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  Rekrutacja na szkolenie trwa od 8 sierpnia do 23 września 2022 roku.
  Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę eCDR pod adresem: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/ Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności zarejestrować się, następnie zalogować i zapisać się na szkolenie. Instrukcja zapisów na szkolenie znajduje się pod adresem: https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej umożliwiającego rejestrację do systemu eCDR oraz platformy e-learningowej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z treści szkolenia jest przeglądarka internetowa. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają na wskazany w zgłoszeniu adres email link z dostępem do szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.