Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka wdrożyło działania zmierzające do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla obszaru obejmującego Miasto Bielsko-Białą oraz powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki.

Kategoria: Aktualności Dodane: 17.10.2022

Już od 24 do 27 października zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału 

w pierwszym etapie konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej.

Szczegółowy harmonogram oraz miejsca spotkań znajdują się na aglomeracjabeskidzka.eu.

Weź udział w konsultacjach społecznych i miej realny wpływ na komfort życia w swojej miejscowości! 
Dzięki temu skuteczniej będziemy mogli walczyć o unijne dotacje.

Czekamy na Ciebie! Chcemy poznać Twoje oczekiwania!

Plan Zrównoważonej Mobilności to dokument mający na celu przede wszystkim:
zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podróży i usług z wykorzystaniem ekologicznych i bardziej zrównoważonych środków transportu,
poprawę dostępności usług i jakości życia mieszkańców, a także przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii.

Konsultacje służyć będą upowszechnieniu wiedzy o idei zrównoważonej mobilności oraz wpływie opracowywanego dokumentu na jakość́ życia w regionie.
Uczestnicy będą mogli poznać cel tworzonego opracowania o nazwie „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+”, jego ramy czasowe, zaangażowane zasoby, a także spodziewany efekt końcowy.

Celem zrównoważonej mobilności jest:

  • Zmniejszenie ruchu samochodowego
  • Lepsze planowanie przestrzenne
  • Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego
  • Stosowanie rozwiązań́ sprzyjających pieszym oraz rowerzystom
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu
  • Wyrównywanie możliwości dla wszystkich użytkowników ruchu
  • Zwiększenie dostępności usług

CZECHOWICE-DZIEDZICE
24.10
poniedziałek godz. 16:00
Adres: Plac Jana Pawła II 1 Urząd Miejski | sala 305

25.10 wtorek
BIELSKO-BIAŁA godz. 16:00
Adres: Plac Ratuszowy 1 Urząd Miejski | sala sesyjna

26.10 środa
ŻYWIEC godz.16:00
Adres: ul. Krasińskiego 13 Starostwo Powiatowe w Żywcu | sala sesyjna

27.10 środa
CIESZYN godz. 16:00
Adres: ul. Bobrecka 29 Starostwo Powiatowe w Cieszynie | sala sesyjna

ZAPRASZAMY!