INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ O ZWROCIE BRĄZOWYCH POJEMNIKÓW

Kategoria: Aktualności Dodane: 15.01.2024

Informujemy,  że na chwilę obecną opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych na 2024r. nie ulega zmianie. Płatności należy dokonywać analogicznie jak w roku ubiegłym (wg tej samej stawki). W związku z tym nie będą też wysyłane zawiadomienia o płatnościach.

Informujemy także, że podczas odbioru odpadów BIO (kuchenne), zgodnie z harmonogramem, będą jednocześnie odbierane pojemniki w kolorze brązowym, stanowiące własność Spółki Sanit Trans. Prosimy o zostawienie pojemników przed posesją, po ich opróżnieniu przez Spółkę Beskid Żywiec.