DOFINANSOWANIE DO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Kategoria: Aktualności Dodane: 29.03.2023

Ankieta – dofinasowanie do odnawialnych źródeł energii

Związek Międzygminny ds. Ekologii za pośrednictwem Gminy Gilowice, informuje
o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach działania FESL.10.06. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, przewidziano możliwość dofinansowania na maksymalnym poziomie do 85% na cele związane
z rozwojem odnawialnych źródeł energii w ramach projektów grantowych.

Wsparcie ma obejmować m. in. budowę, rozbudowę, zakup, montaż infrastruktury służącej do wytwarzania, dystrybucji i magazynowania (na potrzeby danego źródła) energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci, w tym:

  1. Urządzenia/instalacje wykorzystujące źródła odnawialne oparte na energii:

– wiatru (np. turbiny wiatrowe);

– promieniowania słonecznego (np. panele fotowoltaiczne);

– geotermalnej (np. powietrzne pompy ciepła);

– geotermalnej (np. gruntowe pompy ciepła);

– hydrotermalnej (np. pompy ciepła);

– pochodzącej z biomasy.

  1. Instalacje OZE wraz z magazynem energii dostosowanym do potrzeb instalacji.
  2. Magazyny energii jako elementu rozbudowy istniejących instalacji do produkcji energii i ciepła z OZE.
  3. Działania edukacyjno – informacyjne dotyczące korzyści z zastosowania OZE oraz promocji alternatywnych źródeł energii, jak również podnoszenia świadomości i wiedzy w zakresie wykorzystania OZE ( wyłącznie jako uzupełniająca część projektu).

Ankietę należy złożyć w godzinach pracy urzędu do dnia 14.04.2023r.

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne, nie zobowiązuje do uczestnictwa
w potencjalnych projektach oraz nie jest równoznaczne z uczestnictwem w projektach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Związku Międzygminnego ds. Ekologii, ul. Ks. Pr. Stanisława Słonki 22, 34-300 Żywiec

tel. 33 861 28 98

e-mail: biuro@zmge.zywiec.pl

www.zmge.zywiec.pl